Сигнал до Narod.bg: Как се източват държавни предприятия? Министър Христо Хинков знае – щетите са за поне $10 милиона (ФАКТИТЕ)

Таен сговор за овладяване на държавни предприятия чрез обслужване на лични интереси от началник кабинета на Министерството на здравеопазването Красимир Николов с благословията на министър Христо Хинков и под въздействието на д-р Илко Семерджиев посредством т.нар. „представители на държавата” бе огласен в сигнал до Narod.bg.

Скандални кадри на д-р Илко Семерджиев – адв. Илиян Кършев и Николай Борисов, отново са определени за „представители на държавата” в ключови публични предприятия в сферата на здравеопазването – „Бул Био – НЦЗПБ” (в процес на преобразуване) и Здравната инвестиционна компания за детска болница.

И двамата са назначения на д-р Илко Семерджиев като служебен вицепремиер и министър на здравеопазването за периода 20.02.2017 г. – 02.05.2017 г. В спешен порядък Илиян Кършев е избран за член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов” първоначално за срок до провеждане на конкурс, като договорът за възлагане на управлението след проведен конкурс е сключен със същите лица, определени с решението на министъра за временно управляващи и представляващи. Така Илиян Кършев е член на съвета на директорите до 14.07.2017 г., освободен с решение на следващия министър.

Три месеца след кратковременния му стаж в „Пирогов“ Илиян Кършев, като представляващ и управляващ Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и Ко“, сключва договор за правни услуги с друго стратегическо публично дружество „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД.

По това време неговият колега от адвокатската кантора Николай Борисов вече е контрольор на дружеството по „бързата писта” – на 08.03.2017 г. е публикува покана за избор на контрольор на „Бул Био – НЦЗПБ” ООД чрез подбор по документи. Едно от условията за участие в процедурата за избор е кандидатите да притежават професионален опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

Срокът за подаване на заявленията е 13.03.2017 г., като три дни по-късно – на 16.03.2017 г., с протокол на министъра на здравеопазването Илко Семерджиев с Николай Борисов е сключен договор за възлагане контрола на дружеството, съгласно протокол на МЗ №РД-16-68 от 16.03.2017 г.

Не е известно какъв опит притежава Николай Борисов нито в сферата на здравеопазването, още по-малко на ръководна длъжност. На 13.11.2018 г. е сключен анекс към договора за правни услуги с Илиян Кършев, като Николай Борисов вече е управител на дружеството.

Възнаграждението е увеличено с анекс от 2500 лв. на 3000 лв. без ДДС, срокът на договора се удължава до 31.12.2019 г., като след датата договорът става безсрочен. За периода 2017-2020 г. на адвокатското дружество са изплатени суми в размер на 136 600 лева.

По време на скандалното управление на двамата видни юристи на дружеството „Бул Био – НЦЗПБ” ООД по данни от фирмен анализ са нанесени вреди за не по-малко от 10 млн. щатски долара. Дружеството е с наложени запори на сметките заради отказа да заплатят изпълнени и приети строително-монтажни работи (СМР), като в същото време сключват неизгодни договори с частни търговски дружества със сходен предмет на дейност.

Във връзка с проверка от СЗО през април 2019 г. производственото помещение за БЦЖ само е разкъртено с цел имитация на дейност и е оставено в това състояние. Николай Борисов, съветван от адв. Кършев, участващ и в комисиите за ремонтите, възлага ново проектиране на други фирми, което не е завършено до освобождаването му от длъжността, независимо от реалната заплаха дружеството да остане без лицензи от основните си партньори като Световната здравна организация и „Уницеф“.

Съгласно договора за управление на Николай Борисов той не е имал право да сключва международни договори за продажба без разрешението на принципала – МЗ, както и договори за предоставяне на изключителни права за срок над 3 години. За никого не е изненада обаче, че няма наложени санкции от министъра на здравеопазването заради нарушенията на сключения договор за възлагане на управлението.

Безспорно най-запомнящото се от управлението на Николай Борисов и неговия правен съветник Илиян Кършев са четирите извършени плащания по договор между „Бул Био – НЦЗПБ” ООД и „White&Case LLP“ на обща стойност 40 933 евро. Известно е, че договорът е сключен след оказан натиск върху управителя Сашо Ганов, което е и причина за неговото освобождаване, плащанията са извършени по времето на следващия управител и бивш контрольор Николай Борисов и със съдействието на Илиян Кършев като изпълнител по договор за правни услуги за периода 2017-2020 г. Цялата налична документация е предадена на звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването, както и на КПКОНПИ и Специализирана прокуратура.

Изглежда началникът на кабинета на МЗ Красимир Николов, роднина на д-р Илко Семерджиев, под ръководството на министър Христо Хинков, заместник управител на последния в НЗОК за периода 1999 – 2001 г. и настоящ здравен министър, разчитат, че нарушенията и злоупотребите на Илиян Кършев и Николай Борисов са отдавна забравени от обществото и неглижирани от правоохранителните органи, поради което отново определят лицата за „представители на държавата” в дружества, в които министъра упражнява правата на държавата като собственик на капитала – “Бул Био – НЦЗПБ” (в процес на преобразуване) и Здравната инвестиционна компания за детска болница.

Недоумение буди в какво качество двамата са определени за представители на държавата – към момента на вземане на решението за определянето им за членове на органи за управление и контрол Кършев и Борисов нямат предхождащо правоотношение с държавата, но определено връзката им с лицата, които са взели решение за избора им, е трайна и дългогодишна.

За разлика от тях другият скандален представител на държавата в СД на “Бул Био – НЦЗПБ” също е свързана с редица скандали и съмнения за злоупотреби, но поне представлява държавата на законово основание – като завеждащ дирекция „Лечебни дейности” в МЗ.

Докато законодателната и изпълнителната власт вземат отношение по проблема е редно обществеността да бъде сезирана какви видни „представители на държавата” е определил министър Христо Хинков да защитават публичния интерес, завършва сигналът до Narod.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *