Почти всеки десети безработен е висшист

Увеличава се коефициентът на безработица – той е 5%, което с 0,6 процентни пункта по-високо в сравнение с първото тримесечие на 2023 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 0,2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 70,2%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74,0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0,3 процентни пункта, показват данните на НСИ.

свързани

Безработните лица през първото тримесечие на 2024 г. са 152,5 хил., от които 81,2 хил. (53.2%) са мъже и 71.3 хил. (46.8%) – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се увеличава със 17.6 хил., или с 13.0%. 

От всички безработни лица 9,1% са с висше образование, 53.2% – със средно, и 37.7% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.3% за висше образование, 4.7% за средно образование и 18.6% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 78.5 хил. души, или 51.5% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.6%.

свързани

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2024 г. е 2,907 млн., от които 1,547 млн. мъже и 1,360 млн. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените – 47%. 

През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на услугите работят 1,912 млн. души, или 65.8% от заетите, в индустрията – 850.5 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 144.2 хил. (5.0%). 

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *