Осветлиха нови играчи от мрежата на Мартин Нотариуса

Механизмът за поръчково правосъдие осигурява назначаването и бързото кадрово израстване в прокурорската система на „подходящи специалисти“. Особено показателен е случаят с прокурор Божидар Качуров – ВКП и Ивайло Борисов Ангелов в Апелативна специализирана прокуратура, пише в сигнал до Narod.bg.

Качуров понастоящем е определен за резервен член на конкурсната комисия на ВАП за издигане в длъжност на прокурорите. Детелина Попова, с която прокурор Качуров живее на семейни начала, и вече бившият ръководител на СРП Невена Зартова са свързващото звено.

Историята на Божидар Качуров:

Период на обучение в НИП 19 март – 19 октомври 2007. Постоянни преподаватели Ваня Стефанова – прокурор при Районна прокуратура – гр. Сливница Иван Петков

МЛАДШИ ПРОКУРОРИ ВИПУСК 2007 СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

1. Виктор Бориславов Тарчев

2. Десислава Любомирова Петрова

3. Юлиана Симеонова Радойкова

4. Росица Христова Маринова

5. Иван Костадинов Кадев

6. Николай Йорданов Попов

7. Искра Недева Колева

8. Ахмед Хюсменов Кокоев

9. Андрей Иванов Янкулов

10. Дойчо Илиев Тарев

11. Мария Иванова Николова

12. Божидар Йорданов Качуров

13. Петя Любомирова Пешева

Реклама

14. Стоян Димитров Мадин

До 2013 год. включително е прокурор, към СРС (изкарва курс по английски език, последни данни)

hRps://nij.bg/wp-content/files/Spisak%20klasirani%20Sofia.pdf

Между 2014 и 2016 е прокурор в СГП и вече е част от „Кръгът Божанов“ В началото на 2016 год. започва процедура за смяна на прокурори във ВКП, които ще се пенсионират. Подава документи за участие и повишение от прокурор в СГП, в прокурор от ВКП. (интересно е да се изследва фактът, че в списъка присъстват 37 прокурори, които имат по-висок професионален опит, както и по-висок ранг) hRp://www.vss.juswce.bg/root/f/upload/10/dopuswmost-vkp.pdf 

Овакантените позиции във ВКП са две.

Едната е Николай Соларов (ВКП), на който Мартин Божанов и адвокат Велимир Атанасов през 2017 год. стават „неволни свидетели“ при конфликт, а в съдебна зала го наричат с умалително „Кольо Соларов. – Антикорупционен фонд 19.02.2024г. hRps://acf.bg/bg/sluchayni-minuvachi-kak-marwn-bozhanov/ 

Протокол 09 от заседание на Комисията по професионална етика, към прокурорската колегия на ВСС. – 12.07.2016г. (да се чете страница 5 Божидар Качуров – Ясен Тодоров)

Прокурорската колегия на ВСС повишава Божидар Качуров в прокурор във ВКП. https://vss.justice.bg/page/view/5889 Мястото на Николай Соларов (ВКП), което ще бъде овакантено след пенсиониране в края на 2017 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОБЯВИ КОНКУРСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТИТЕ „ПРОКУРОР“ ВЪВ ВКП, ВАП И ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЛЕДОВАТЕЛ“ В НСЛС hRps://vss.juswce.bg/page/view/6908

През 2018г. двете организации „Кръгът“ и „Семейството“ влизат за първи път в реална конфронтация. Прокурорската колегия на ВСС трябва да повиши следователи в прокурори, които да бъдат разпръснати на „точните места“, но: Върховната касационна прокуратура е най-важната точка на влияние. Главният прокурор контролира не прокурори, а прокуратури чрез методическо ръководство, но прокурори от ВКП трябва да внасят и поддържат обвинителни актове срещу магистрати.

Връщаме се на Божидар Качуров, след като „етичната комисия“ на Ясен Тодоров на 12.07.2016 г. и Прокурорската колегия на ВСС на 28.07.2017 г. дават съгласие за повишение (видно от двата линка по-горе), същата Прокурорската колегия на ВСС, която го е повишила, вече не го иска.

Аргументите на Прокурорската колегия на ВСС за отказ остават неясни и няма документални следи за отказа, но Божидар Качуров и „Кръгът“ завеждат дело във ВАС. Божидар Качуров обжалва пред ВАС в дело: 3819/2018 hRps://info-adc.juswce.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=887609&code=vas&guid=1656641815 

Към жалбата на прокурор Божидар Качуров се включва още едно лице, което също очаква прогресивно израстване в съдебната система – Ивайло Борисов Ангелов, следовател в Националната следствена служба, към 2018 год. Впоследствие единствен кандидат да оглави Апелативна специализирана прокуратура. (единствен, добре познато) hRps://clubz.bg/120205-koy_koy_e_v_izbora_za_shef_na_apelawvnata_spetsprokuratura

„Кръгът“ и „Семейството“ продължават да водят битките за надмощие. ВАС потвърждава решението на Прокурорска колегия на ВСС. Божидар Качуров и Ивайло Борисов Ангелов – следовател в Националната следствена служба, към 2018г., обжалват отново решението пред петчленен състав на ВАС.

Във ВАС делото попада „В НАШИ РЪЦЕ“ и решението е обърнато в ползва на прокурор Божидар Качуров и Ивайло Борисов Ангелов – следовател в Националната следствена служба, към 2018г. (Кои са магистратите на петчленния състав на ВАС нямаме данни, не искаме да осветляваме адвокати, които да се подписват на картони.)

На 23.01.2018 г. Божидар Качуров е назначен за прокурор във ВКП //vss.juswce.bg/page/view/7063

След 2018 г., Божидар Качуров – ВКП е вече дълбоко обвързан с „Кръгът“. Логистиката на поръчки поема адв. Детелина Попова. Детелина Попова живее на семейни начала с Божидар Качуров от над 10 год. (Няма наказателен адвокат, който да не знае това) Адв. Детелина Попова е топлата връзка между „Кръгът Нотариуса“ и бившия ръководител на СРП Невена Зартова, близки приятелки. Освен в СРП, Качуров – ВКП поема контрола и над Югозападна България.

Кантората на адв. Попова се помещава от години на ул. Лавале 16 в София. По данни на Бойко Станкушев от АКФ един от офисите на Мартин Божанов е бил на административен адрес ул. Лавале 17, де факто на 20 метра.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *