Министър Георги Тодоров пусна „чадър” над главсека на МЕУ, назначен незаконно

Главният секретар на Министерство на електронното управление Ангел Петров е назначен незаконно от бившия министър на електронното управление Божидар Божанов в последния ден преди прекратяване на пълномощията му, но по изключително изкусен начин, алармира източник на Narod.bg от Министерския съвет.

По този случай е подаден сигнал за конфликт на интереси и за неправомерно провеждане на конкурс.

Хронологията по назначаването му е следната:

На 14.02.2022г. Ангел Петров е назначен за главен секретар на Министерство на електронното управление от тогавашния министър Божанов по препоръка на неговия екип без провеждане на публична процедура за срок до 6 месеца или до провеждане на конкурс, каквато е и законовата възможност при новосъздадени структури в държавната администрация.

На 13.06.2022г. министър Божанов обявява конкурс за заемане не на позицията Главен секретар, а на позицията директор на дирекция „Административно обслужване“

https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/ministry/careers/2022-06-13-Announcement-for-director-of-the-Administrative-Services-Directorate

Това е нова дирекция за структурата на министерството от 20.05.2022г., чието създаване е предложено от екипа на министъра, от който разбира се е част и Ангел Петров. 

Информацията за промяната на структурата е публична и достъпна в Административния регистър за държавната администрация:

https://iisda.government.bg/ras/executive_power/ministry_organigram/3453?verId=2205200000000036004

Вместо да участва в открито публично състезание за позицията Главен секретар, за която е регламентирано, че се провежда от изключително сериозна комисия определена от Министерския съвет, Ангел Петров предпочита и си подава документи по обявата за директор на новосъздадената дирекция „Административно обслужване“. 

Отново поради по-благоприятното прочитане на законовите норми от екипа на министър Божанов вместо да се определи комисия от Министерския съвет, която разпоредба се прилага и за ръководни позиции в новосъздадени администрации, се определя комисия в рамките на новосъздаденото Министерство на електронното управление.

За ръководител на комисията е определен един от заместниците на министъра, а за членове – служители от министерството, които се явяват подчинени на кандидата Ангел Петров.

Случайно или не, единият от членовете на комисията е служител, който започва работа в министерството след проведено интервю с Петров и по негово предложение е назначен.

Със същият служител Петров е работил и в Министерство на труда и социалната политика отново в същата зависимост ръководител-подчинен.

Съвсем предвидимо комисията излиза с решение и класиране на първо място на един от участниците –Ангел Петров. Информацията е достъпна чрез сайта на министерството:

https://egov.government.bg/wps/wcm/connect/egov.government.bg-2818/20f1c6d0-8c68-4dfd-98ae-e8b4ddc54ac0/7.+%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+-+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B4-%D1%80+%D0%94%D0%90%D0%9E.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o7tUNaq

Проведеният конкурс е обжалван, но отново под ръководството на Ангел Петров в качеството му на главен секретар е изготвен правен отговор, който разбира се е в негова полза и който е предоставен на министъра за подпис.

Въпросната процедура не подлежи на съдебен контрол и е приключена по „надлежен“ ред.

В последния ден преди прекратяване на правомощията на кабинета Петков, министър Божанов подписва:

1. назначаването на Ангел Петров за директор на дирекция „Административно обслужване“, тъй като той си го е спечелил.

2. преназначаването на Ангел Петров от позицията му на директор на дирекция на позицията Главен секретар 

3. грижливо връща началника на политическия си кабинет на директорска позиция в министерството

4. назначаването на един от съветниците си- Ирина Алексиева, която преди това е била съветник и на Калина Константинова.

Оказва се, че по аналогичния начин е проведен конкурс за директор на отново новосъздадена дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“, спечелен от… Алексиева

https://egov.government.bg/wps/wcm/connect/egov.government.bg-2818/6ff27d11-1871-4579-ae8d-69e62c11d8eb/7.+%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+-+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B4-%D1%80+%D0%94%D0%98%D0%9E.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o7JfH2f

Как Министерският съвет контролират подобни действия? Въпреки, че Калина Константинова обяви, че МС предоставя споделени услуги на Министерството на електронното управление, това се оказва невярна информация, както към настоящия момент, така и към датата на изказването.

От самото създаване на въпросното министерство до настоящия момент няма и не е имало сключен договор за предоставяне на каквито и да е било споделени услуги от администрацията на Министерския съвет.

Факт, който може да бъде потвърден от самия Министерски съвет след подаване на запитване съгласно Закона за достъп до обществена информация.

Източник: narod.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *