Излишъкът в бюджета е над 1 милиард лева към края деветмесечието на 2021 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на деветмесечието на 2021 г. да бъде положително в размер на около 1 071 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП), съобщиха в четвъртък вечерта от Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към септември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 37 800,8 млн. лв. (74,8 % от актулизирания годишен разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 5,4 млрд. лева на данъчните и неданъчните приходи, а постъпленията от помощи са близки до отчетените за деветмесечието на предходната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *